U bent hier

Elektrisch gedeeld vervoer biedt vele voordelen Beleidsaanbevelingen.

Elektrisch gedeelde wagens maken deel uit van een duurzame mobiliteitsmix, bijvoorbeeld voor afstanden die niet af te leggen zijn met zachte modi of slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Overschakelen op elektrische auto’s reduceert de CO2-uitstoot en luchtvervuiling. 

Autodelen zet aan tot 40% minder verplaatsingen met de wagen, want gebruikers van deelwagens denken bewuster na over hun verplaatsingen. Bovendien vervangt één deelwagen drie tot zes privéwagens, wat zeker in de stad meer kwalitatieve en leefbare open ruimte creëert. Deelwagens bevorderen ook contact en betrokkenheid onder buurtbewoners, wat de sociale cohesie ten goede komt.

Het vergroenen van de taxisector en het bedrijfswagenpark is een belangrijke hefboom voor een versnelling van de vergroening van de totale vloot aan personenwagens. Daarnaast helpt ook dit de klimaatdoelstellingen te realiseren en de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Taxi’s zijn bovendien erg zichtbaar in het straatbeeld en vervullen op die manier een voorbeeldrol. 

Autodelen.net en Bond Beter Leefmilieu formuleerden beleidsaanbevelingen en hefbomen. Download de brochure.

U vindt er

  • Hefbomen voor de overstap naar gedeelde elektrische wagens
    • Beleidsaanbevelingen voor lokale overheden
    • Beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse overheid
    • Beleidsaanbevelingen voor de federale overheid
  • Algemene beleidsaanbevelingen
  • Hefbomen voor elektrische bedrijfswagens
  • Hefbomen voor elektrische taxi’s

Bekijk ook de presentaties van Congres Elektrische Vitesse (11/06/19)

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: