U bent hier

Elektrisch autodelen zit in de lift. Burgemeester Steven Matheï uit Peer getuigt.

Bron: 
Bond Beter Leefmilieu

Goed nieuws: 1 op de 10 Vlaamse gemeenten doet vandaag aan autodelen. De helft daarvan doet dit ook elektrisch. Ofwel delen ze hun eigen dienstwagens met inwoners, ofwel maken ze gebruik van wagens van autodeelaanbieders. En hun aantal groeit: 27 gemeenten hebben concrete plannen om te starten met elektrisch autodelen. 
Zo startte Peer in september met elektrisch autodelen. Het stadspersoneel gebruikt de auto voor dienstritten, maar ook inwoners kunnen tegen betaling gebruik maken van de elektrische auto. Op die manier wordt de stadskas (een beetje) gespijsd, en zet Peer samen met haar inwoners in op duurzame mobiliteit! 

 

Ontdek welke voordelen elektrisch autodelen oplevert, of laat je begeleiden door Autodelen.net binnen het E-Deal project.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: