U bent hier

Eeklo produceert meer groene energie dan dat alle inwoners en bedrijven samen verbruiken

Bron: 
HLN 9 december 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Eeklo zal in 2020 meer groene elektriciteit geproduceerd hebben, dan alle inwoners, bedrijven en het ziekenhuis samen verbruiken.

Eeklo is al meer dan twintig jaar voorloper in alles wat groene energie betreft en zette als eerste windmolens in de stad. Ondertussen staan er 22 windmolens, liggen er een pak zonnepanelen en wordt een eerste warmtenet uitgerold. “Eeklo was in 2020 zo energiek dat we onszelf vanaf nu exporteur van hernieuwbare elektriciteit mogen noemen”, zegt een trotse schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Op het grondgebied Eeklo werd dit jaar maar liefst 130 procent van het totale elektriciteitsverbruik geproduceerd door windturbines en zonnepanelen. Eeklo bewijst zo in de praktijk dat steden een sterke partner kunnen zijn in de energietransitie. Ons geheim? De lusten en de lasten eerlijker verdelen en burgers uit de omgeving met tastbare voordelen betrekken bij de energietransitie.”
 
Aankloppen bij ministers
 
Eeklo trekt nu aan de bel bij de verschillende energieministers. Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om steden en gemeenten de mogelijkheid te geven om vergunningen voor windturbines te koppelen aan voorwaarden die het lokaal draagvlak versterken, bijvoorbeeld door burgers en omwonenden beter te betrekken en inspraak te geven. Op federaal niveau vraagt Eeklo aan energieminister Tinne Van Der Straeten om de stad uit schijf zes van het nucleair afschakelplan te halen. “Wanneer de oude kerncentrales zouden uitvallen, krijg je het niet uitgelegd aan de bevolking dat een stad van 20.000 inwoners met 22 windturbines in het donker zou worden gezet. Het percentage hernieuwbare energie moet meetellen in de berekening van het afschakelplan”, zegt Bob D’Haeseleer nog.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: