U bent hier

Eandis test ‘volgverlichting’ in Schoutetstraat Mechelen

Bron: 
Eandis
In opdracht van Mechelen vervangt netbeheerder Eandis alle straatverlichting versneld door gloednieuwe leds, waar mogelijk met dimming. Daarmee mikt de stad op maximale energiebesparing.
Voor de Schoutetstraat, een straat in de binnenstad, wordt een nieuwe techniek uitgetest. Daar plaatst Eandis een systeem met ‘volgverlichting’. Een reeks sensoren zorgt ervoor dat de verlichting de voetgangers en fietsers kan volgen.
 
Actieplan 2017-2018
 
Einde 2016 bevestigde Mechelen haar pioniersrol in ledverlichting door te kiezen voor een versneld ombouwprogramma. Eandis ontwikkelde een actieplan 2017-2018 dat alle openbare verlichting op het Mechelse grondgebied stelselmatig overschakelt naar energiezuinige verlichting. Dat plan omvat zowel straten, wijken, pleinen en sommige monumenten.
 
Specifiek voor de Schoutetstraat, ter hoogte van Manufactuur De Wit, starten Eandis en het stadsbestuur van Mechelen met een proefproject. Daar plaats Eandis een nieuw type ‘volgverlichting’, die speciaal werd ontwikkeld voor fiets- en wandelpaden. Als er niemand voorbij komt, worden de zes lichtpunten standaard gedimd naar 20 %. De sensoren op de gevels zorgen ervoor dat de verlichting stapsgewijs oplicht zodra er een voetganger of fietser passeert. Daardoor ‘volgt’ de verlichting elke voorbijganger, en wordt er geen energie verspild.
 
 
Maatschappelijke win-win situatie
 
“Ik ben heel blij dat Eandis in Mechelen start met het proefproject van volgverlichting. Ik ben benieuwd naar de resultaten en de reacties van het publiek. Ik kijk er naar uit om dergelijke volgverlichting op vele andere plaatsen te kunnen installeren, zowel in de stad als op meer landelijke (fiets)wegen. Daarmee boeten we niet in op veiligheid en zal het energiezuiniger en (natuur-)milieuvriendelijker worden. Een maatschappelijke win-win situatie dus”, meent schepen van Openbare Werken Bart De Nijn. 
 
Het systeem van volgverlichting, ontwikkeld door Eandis, werd ondertussen al op enkele plaatsen in Vlaanderen met succes opgesteld naast vrijliggende fietspaden. In de Schoutetstraat bekijken Eandis en Mechelen ook de mogelijkheden om het toepassingsgebied uit te breiden naar verkeersluwe wandelstraten.
 
“Voor het stadsbestuur is duurzaamheid geen extraatje, maar een vast onderdeel in elke beleidslijn. Waar mogelijk nemen we hierbij ook het voortouw als stad. Ledverlichting is daar absoluut een goed voorbeeld van. We waren een absolute voortrekker bij de stadsbrede uitrol van leds als straatverlichting en kort nadien ook bij de kerstverlichting. Door de mogelijkheid tot dimmen te voorzien, kunnen we nu verder experimenteren met het verlagen van de lichtintensiteit tijdens sommige uren, of met volgverlichting zoals hier. Met de test in de Schoutetstraat kunnen we bekijken of volgverlichting in verkeersluwe straten een optie kan zijn”, aldus schepen van Duurzaamheid en Energie Marina De Bie.
 
854 000 straatlampen
 
Openbare verlichting op gemeentewegen, en dus niet langs snel- of gewestwegen, is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. 229 steden en gemeenten in Vlaanderen, goed voor 854 000 lichtpunten, dragen die zorg over aan Eandis dat instaat voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van die openbare verlichting.
 
Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door de melding van defecten op de website (https://straatlampen.eandis.be) of via het telefoonnummer 0800 6 35 35 dat dag en nacht beschikbaar is.
 
Door in te zetten op duurzame openbare verlichting willen Eandis en de gemeentebesturen samen bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatbeleid.
 
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: