U bent hier

Eandis plant bos aan in samenwerking met BOS+

Bron: 
Eandis
Zondag 25 maart plantten medewerkers van Eandis en hun gezinsleden 1 hectare bos aan langs de Tabakslaan in Ninove. Het gaat om 1.500 inheemse boomsoorten aangeplant volgens een bosplan opgesteld in samenwerking met Bos+.
 
Mag het wat minder?
 
Eandis zet volop in op papierreductie. Een interne sensibiliseringsactie om kleurenprints te verminderen, resulteerde in een besparing van maar liefst 70%. Ook het project rond elektronisch factureren en de ontwikkeling van een digitaal platform om werken aan je energieaansluitingen bij Eandis aan te vragen, spitsen zich toe op verdere digitalisering en elektronisch
dossierbeheer met een forse papierbesparing als gevolg.
 
Eandis engageerde zich om die inspanningen om te zetten in bosaanplant. Vorig jaar werden daarvoor al 3 hectaren in Zedelgem met nieuw bos beplant. Nu kregen we via de stad Ninove, Bos+ en milieubedrijf ILvA de mogelijkheid om opnieuw 1 hectare zélf te beplanten.
 
Project Ecobossen
 
Dit alles kadert binnen het project Ecobossen, waar Eandis binnen een periode van vijf jaar zo’n 25 hectare bos zal aanplanten. Zo wil Eandis mee werk maken om zowel de eigen CO2- uitstoot en die van haar partnergemeenten met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Met de aanplant in Ninove staat de totale teller dan al op 8,15 ha.
 
ILvA stelt grond ter beschikking
 
Het bos komt op de plaats van een oud huishoudelijk afvalstort. Dat geeft de natuur de kans om deze plek opnieuw volledig over te nemen. Dat gebeurt op een veilige en gecontroleerde manier. De site werd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Milieu ILvA volledig afgedekt met kleimatten, folie en een beschermende laag grond. Infiltratiewater wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsstation en het stortgas wordt opgevangen en gebruikt voor de productie van groene energie.
Een extra meter grond vormt de toplaag. Daarmee is het terrein geschikt om beplant te worden. Er wordt gekozen voor streekeigen boomsoorten die ondiep wortelen zoals haagbeuk, berk en hazelaar. In totaal zal ILvA ongeveer 10 hectare bos aanplanten, goed voor maar liefst 20.000 bomen.