U bent hier

Deze Vlaamse steden kiezen voor e-taxi’s

E-taxi’s zijn goedkoper, maar ze staan nog te vaak stil

E-taxi’s zijn goedkoper dan conventionele taxi’s, dat blijkt uit een  studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en taxifederatie GTL. Maar om e-taxi’s pas écht rendabel te maken, is meer en snelle laadinfrastructuur nodig. Nu hebben batterijen nog een beperkter bereik en verliest een taxi te veel tijd met opladen. BBL en GTL roepen lokale overheden op om samen met de taxisector te bekijken waar op korte termijn kwalitatieve laadvoorzieningen kunnen gerealiseerd worden.

> Meer informatie en de volledige studie vind je hier

Gent, Mechelen, Anterpen, Leuven en Brugge ondersteunen e-taxis

Clean Power for Taxis begeleidt steden in de transitie naar e-taxi’s. De verschillende steden in het project maakten een plan van aanpak op en rollen nu maatregelen uit. Zo brengt Gent 20 bijkomende taxivergunningen op de markt, exclusief voor e-taxi’s. Daarnaast reikt de stad subsidies uit voor taxi-ondernemingen bij de aanschaf van een elektrisch voertuig en bij een investering in laadinfrastructuur op hun eigen terrein. Ook Mechelen geeft een subsidie voor het voertuig en zal een standplaats met laadpaal voorzien aan het station. Ten slotte gaan ook Antwerpen, Leuven en Brugge e-taxi’s ondersteunen, waardoor ze elk hun steentje bijdragen aan de vergroening van de taxisector in hun stad.

> Meer informatie kan je verkrijgen bij de bevoegde instanties van je stad

Taxibedrijven lanceren e-taxi’s in Brugge en Brasschaat

Niet alleen steden nemen het initiatief om e-taxi’s te lanceren. Verschillende taxi-ondernemers zijn zelf pionier in de vergroening van hun vloot. Taxi Snel uit Brugge vervoert klanten nu met een Tesla Model X, en VHF-Taxi uit Brasschaat investeerde in twee Tesla’s Model S en een Model X.
 
> Meer weten over deze koplopers?

Over het muurtje

Als het over elektrische mobiliteit gaat, moet Vlaanderen het warm water niet uitvinden. Dat gebeurde al in het buitenland. Neem nu Nederland. In 2016 rolde Amsterdam een plan uit voor schone lucht in de stad. Tegen 2025 moet de Amsterdamse lucht zelfs uitstootvrij zijn. Zoomen we in op de taxisector, dan zien we een mix van maatregelen: een aankoopsubsidie voor elektrische taxi’s, exclusieve toegang tot bepaalde standplaatsen, een publiek netwerk van vierduizend (4000!) laadpunten in 2018 en de plaatsing van snelladers. Vanaf 2018 voert de stad een milieuzone in, waar de meest vervuilende dieseltaxi’s niet meer in mogen. Een bron van inspiratie voor de Vlaamse e-taxi’s?
 
> Zo succesvol is de voorrangsregeling voor schone taxi’s aan het Amsterdamse Centraal Station