U bent hier

De stad Lokeren gaat resoluut voor meer groen in het straatbeeld.

Bron: 
HLN 30 januari 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen kunnen vanaf nu een subsidie aanvragen om hun voortuin, gevel, dak of afsluiting te vergroenen. Hiermee wil het stadsbestuur Lokerenaars een duwtje in de rug geven om de natuur en biodiversiteit in de stad te versterken.
 
Wie inspanningen levert om Lokeren groener te maken, heeft recht op een subsidiebedrag dat de helft van de aanvaarde kosten bedraagt, met een maximum subsidiebedrag van 1.500 euro. “We hebben gekozen om dit eerst te lanceren voor het centrum van de stad, het zogeheten kleinstedelijk gebied, en de hoofdstraten van Daknamdorp, Eksaardedorp, Doorslaardorp”, legt schepen voor Natuur Filip Liebaut (CD&V) uit. “Bomen en groen zorgen voor een fijnere woonomgeving en dragen bij aan ons mentaal welzijn. Als natuurlijke airco zijn ze ook onmisbaar tijdens de steeds warmere zomers. Zeker in een stedelijke context is deze verkoeling van onschatbaar belang. Maar groen brengt ook leven in de stad. Bloemenweides trekken vlinders en zoemende bijen aan en bomen en hagen vormen een veilige thuishaven voor vogels. Redenen genoeg dus om te investeren in een stukje natuur.”
 
Geveltuinen
 
Het goede nieuw is dat mensen geen grote tuin moeten hebben. Zo komen ook straatgeveltuinen en zelfs insectenhotels of nestkasten in aanmerking. Wie iets meer ruimte heeft, kan een beroep doen op de subsidie voor het planten van bomen, voor de aanleg van een bloemenweide of door te kiezen voor een haag als afsluiting in je voortuin. Het stadsbestuur ondersteunt ook het ontharden van parkings of tuinen. “Door asfalt en andere verharding weg te nemen en te vervangen door aanplantingen, kan het regenwater weer in de bodem sijpelen. En die heeft dat water broodnodig”, legt schepen Liebaut uit. “De bodem en de bomen helpen zo mee de riolen te ontzien bij harde regenbuien.”
 
Het volledige subsidiereglement is te raadplegen op lokeren.be/groenindestad.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: