U bent hier

De Buurtkar / Bornem in de Vlaamse Ardennen

Bron: 
Trein Tram Bus
In het kader van het project 'Busje komt zo, vervoersoplossingen voor de Vlaamse Ardennen' kregen een aantal bewoners, beleidsverantwoordelijken en ambtenaren uit de Vlaamse Ardennen op 5 december 2017 de kans tot een inspirerend bezoek aan de Buurtkar. 
 
De Buurtkar is een mobiele buurtwinkel voor iedereen die volgens een vaste route door de gehuchten rond Bornem rijdt. Daarnaast biedt De Buurtkar sociale dienstverlening aan huis en in de buurt. Het is ook een ontmoetingsplek geworden voor de buurtbewoners. Tenslotte biedt De Buurtkar kans op sociale tewerkstelling: mensen met minder mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt staan in voor de voorbereiding van de kar.
 
De doelstellingen van de Buurtkar zijn:
 
  • Verse producten aanbieden dichtbij en voor iedereen (korte keten)
  • Ontmoeting tussen buurtbewoners (jong en oud) en activiteiten in de buurt versterken
  • Zelfredzaamheid van ouderen en minder mobiele mensen versterken; zelf (verse) producten kiezen
  • Samenwerking met lokale handelaars
  • Problemen signaleren en mensen doorverwijzen

In een tevredenheidsenquête geven de gebruikers van Bornem aan dat zij vooral de mogelijkheid om zelf verse groenten en fruit te kopen, appreciëren. Het stimuleert hun zelfredzaamheid. De Buurtkar wordt ook gretig gebruikt voor sociaal contacten: een babbeltje met de chauffeur en de buurtbewoners aan de kar doorbreekt de dag voor veel kwetsbare mensen rond Bornem.

 
Het plaatsbezoek kader in het project 'Busje komt zo'. Dit, en andere mooie voorbeelden kunnen leiden tot ideeën en concrete toepassingen waarmee we de vervoersarmoede in de Vlaamse Ardennen samen aanpakken.
 
Meer info vind je hier. Of contacteer projectleider Rebecca De Backer: rebecca.debacker@treintrambus.be of tel. 09 223 86 12
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.