U bent hier

Clausules standaardbestek voor de circulaire aankoop van ICT-apparatuur

Bron: 
Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben waarin grondstofkringlopen worden gesloten. Een hip concept, een groot begrip ook, dat aan vele aspecten van de samenleving raakt. Maar hoe maak je die circulaire economie in de praktijk waar? De rol van overheden hierin is onmiskenbaar: met hun aankoopbeleid kunnen ze circulaire producten en diensten een boost geven.
 
ICT is een belangrijke productcategorie met een grote impact op mens en milieu. Met dit standaardbestek geven we u als lokaal bestuur een heel concreet instrument om die twee samen te brengen: als grote consument van ICT hebben overheden een belangrijke invloed op ICT-bedrijven, door deze criteria te gebruiken in uw aankoopbeleid stimuleert u hen om de productieketen structureel te verduurzamen.
 
Wat vindt u in dit document?
 
Een verzameling van haalbare en impactvolle clausules voor de opmaak van een bestek inzake circulaire aankoop van ICT-apparatuur. Voor elk onderdeel van een overheidsopdracht (titel, voorwerp, technische specificaties…) worden enkele clausules voorgesteld die letterlijk of met enige aanpassing kunnen worden overgenomen. Bij het onderdeel gunningscriteria zijn de clausules ingedeeld volgens het schema met circulaire doelstellingen en strategieën dat ontwikkeld is door Vlaanderen Circulair in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. Ook wordt bij elke clausule richtlijnen gegeven over hoe het criterium kan worden geverifieerd. Als laatste geven we telkens ook enkele opmerkingen mee die aandacht verdienen.
 
Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact van ICT-apparatuur en tegelijkertijd de hefboomfunctie van overheidsaankopen aan te kaarten.