U bent hier

'Busje komt zo, vervoersoplossingen voor de Vlaamse Ardennen’ rijdt uit in Ronse!

Een LEADERproject van TreinTramBus vzw en Regionaal WelzijnsOverleg Oudenaarde.

Bron: 
Trein Tram Bus

Door centralisaties en fusies trekken heel wat diensten en handelaars weg uit de dorpen. Bewoners moeten zich verder verplaatsen, maar zij hebben niet altijd een eigen wagen ter beschikking. Ze dreigen in vervoersarmoede terecht te komen omdat zij voor hun noodzakelijke voorzieningen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van familie of buren.

Met de ontwikkeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zal De Lijn in de nabije toekomst nog enkel voorzien in de grote verbindingen.

Voor het lokaal vervoer zullen de gemeenten zelf moeten instaan. Zij hebben hierin echter geen ervaring. Met ‘busje komt zo, vervoersoplossingen voor de Vlaamse Ardennen’ helpen we deze gemeenten en steden zich hierop voor te bereiden.

Vorig jaar onderzochten we vooral de bestaande situatie in de regio, maar ook de noden en behoeften van de gebruikers. Met laagdrempelige mobiliteitstips brachten we de verzamelde informatie terug naar de bewoners en staan er vrijwillige reisbegeleiders klaar om de zelfredzaamheid te verhogen.
Met al deze verzamelde informatie en ervaringen werken we in 2018 concrete oplossingen voor lokale bereikbaarheid uit. Bewoners uit een aantal testregio’s in de Vlaamse Ardennen zoeken samen met experten en beleidsverantwoordelijken naar bruikbare oplossingen. Deze voorstellen worden in het najaar 2018 voorgesteld aan een ruimer publiek zodat het ook kan uitgetest worden.

En in... Ronse?

Sinds eind april zijn we in Ronse van start gegaan rond het thema ‘Ronse bereikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een beperkt budget’.  Samenlevingsopbouwwerk Ronse, Rap Op Stap Ronse, De Vrolijke Kring, TRAP en Handiklap trekken er samen de kar, met ondersteuning van stad Ronse en het Sociaal Huis. Deze actieve lokale projecttrekkers hebben alvast financieel kwetsbare personen in diepte ondervraagd naar hun mobiliteitsnoden en –behoeften. Deze data hebben we verwerkt tot verschillende uitdagingen die we in de verdere cocreaties aanpakken.

Ben je woonachtig in de agglomeratie Ronse en wil je je graag meedenken en werken aan ‘Ronse bereikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een beperkt budget?’
Donderdag 30 augustus en donderdag 20 september telkens van 10-13u in CC de Ververij/De Brouwerij, priestersstraat 13 te Ronse. Deelname is gratis, mits inschrijving:
door je naam en contactgegevens te sturen naar rebecca.debacker@treintrambus.be

Wil je meer informatie: bel Rebecca op 09/223 86 12 of check de website voor de laatste ontwikkelingen.


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.