U bent hier

Brugge betrekt inwoners bij klimaatambities

Brugge engageert zich om tegen 2030 haar lokale CO2-uitstoot te halveren. En dat doet de stad niet alleen. Samen met haar inwoners tekende ze het afgelopen jaar een klimaatplan uit. Meer nog: via de campagne ‘Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag’ ondersteunt ze organisaties, buurtcomités en burgers om hun ideeën in concrete acties om te zetten. Want: “Willen we Brugge mooi en gezond houden, dan moet iedereen mee”, vertellen klimaatcoördinator Karine De Batselier en beleidsmedewerker Koen Timmerman.

(c) Tasha Vermeulen

Waarom vinden jullie het zo belangrijk om burgers te betrekken bij jullie klimaatambities?

Koen Timmerman: “We staan voor heel wat uitdagingen die we onmogelijk alleen kunnen realiseren. Samen met zowel klimaatexperten als lokale stakeholders, waaronder ook heel wat inwoners, zijn we dus gaan kijken welke prioriteiten we moeten leggen om onze doelstelling te halen. Het resultaat is een ontwerp van klimaatplan met concrete ambities op vlak van fossielvrije verwarming, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, circulair ondernemen,  duurzame voeding en klimaatrobuuste stad. Dit plan wordt momenteel met stakeholders en betrokkenen gefinaliseerd en wil het stadsbestuur in het voorjaar aan de gemeenteraad voorleggen.”

Karine De Batselier: “We merken bij onze inwoners veel goesting en ideeën om rond deze uitdagingen aan de slag te gaan. En als stad vinden we het belangrijk om daarop in te spelen: welke ideeën zijn er allemaal en hoe kunnen we helpen om ze mee te realiseren? Want zoals onze campagnetitel ‘Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag’ zegt, moeten we niet wachten om actie te ondernemen. En gedragsverandering creëer je het best wanneer burgers die verandering zelf, van onderuit, mee vormgeven.” 

5000 euro steun voor lokale initiatieven

Wat houdt die ondersteuning precies in? Hoe helpen jullie burgers bij het realiseren van hun project?

Koen: “In oktober lanceerden we met behulp van Proximity (een campagne van Be Planet) een oproep naar Brugse verenigingen, organisaties, buurtcomités en actieve burgers: we willen al deze lokale actoren aanzetten om een project in te dienen dat bijdraagt aan onze klimaatambities. Geselecteerde initiatieven kunnen tot 5000 euro steun winnen met hun idee. Daarnaast proberen we ook een lokale dynamiek te creëren door verschillende mensen met elkaar in contact te brengen. Als verbindende schakel naar een duurzame samenleving is Proximity daarbij voor ons een interessante partner.” 

Karine: “Op 1 december organiseerden we bijvoorbeeld een inspiratieavond om enthousiastelingen met elkaar in contact te brengen en ervaringen te delen. Ook was het een goed moment om onze inwoners te informeren over de projectoproep. Een zeventigtal burgers ging rond een specifiek thema met elkaar in gesprek over hoe ze met de eigen buurt, vereniging of organisatie aan de slag kunnen gaan. Aan mijn gesprekstafel werd er zo heel wat informatie uitgewisseld over voedselverspilling en plantaardig eten: wat bestaat er al in de stad? En hoe kunnen we nog andere waardevolle initiatieven opzetten of krachten bundelen?”

Koen: “Er zijn ook concrete plannen voor nieuwe projecten gesmeed. Zo was de Brugse tak van het landelijke initiatief Grootouders voor het klimaat aanwezig. Zij willen de klimaatacties van hun kleinkinderen steunen, maar voelen zich geremd door hun beperkte kennis en argumentatie met betrekking tot dit thema. Zij zochten contact met Klimaatcontact, een groep vrijwilligers die zich engageert om de kennis rond de klimaatuitdagingen te versterken. Ze kregen meteen heel wat tips. Ik hoop dat ze samen een project indienen om anderen beter wapenen in discussies rond het klimaat.” 

Lokale dynamiek is cruciaal voor impact

Welke meerwaarde biedt jullie samenwerking met Proximity van Be Planet? 

Koen: “De uitbouw van een lokale dynamiek in de stad is cruciaal om impact te realiseren. Natuurlijk hebben we als stad al een zeer groot netwerk, maar zo’n projectoproep kan dit alleen maar versterken. Be Planet helpt ons met het opstellen van een projectoproep, en een bijhorend reglement. Maar ook en bovenal zoeken ze verbinding tussen verschillende partners binnen en buiten de stad. We hopen zo wat nieuwe partners aan boord te kunnen krijgen.” 

Karine: “Het is de bedoeling dat Be Planet per project op zoek gaat naar ambassadeurs en gelijkaardige inspirerende praktijken uit een andere stad. En eens de projecten gekozen zijn, volgen zij het verdere proces op en ondersteunen ze de initiatiefnemers bij de realisatie van hun project.”

Wil je meer info over ‘Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag’, de participatiecampagne van Brugge? Surf naar zorgenvoormorgen.brugge.be

Benieuwd naar het aanbod, het traject op maat en de realisaties van Proximity? Surf naar proximitybelgium.be

Proximity van Be Planet helpt lokale actoren, die willen werken aan ecologische transitie en klimaatverandering, samenwerkingen opstarten. Door hun focus op participatie slagen ze erin om verbinding te creëren tussen overheden, ondernemers, burgers en verenigingen. En helpen ze steden en gemeenten ontdekken wat en welke initiatieven er binnen de stadsmuren leven en hoe ze die kunnen ondersteunen.  
 
Concreet biedt Be Planet ondersteuning bij het opstarten van een projectoproep, het organiseren van workshops voor de lokale actoren om initiatieven te stimuleren en synergieën te creëren. Ze vertrekken vanuit de noden van de stad en komen zo tot een Proximity campagne op maat. Over een periode van zes jaar heeft Be Planet meer dan 1.100.000 euro in 150 projecten over heel België geïnvesteerd, dankzij een 16-tal partners en 6.000 trouwe donateurs.