U bent hier

Bonheiden zoekt mede-eigenaars van 258 zonnepanelen op gemeentehuis en bib

Bron: 
Het Nieuwsblad 29 augustus 2019

Burgercoöperatie Klimaan, energiecoöperatie ZuidrAnt en de gemeente Bonheiden zorgen voor een mooie primeur. Ze plaatsen niet alleen zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en de bib, voor het eerst in ons land worden elektrische wagens ook gebruikt om stroompieken op te vangen. Bovendien krijgen inwoners de kans om te investeren en op termijn mee te profiteren.

De inwoners van Bonheiden en Rijmenam krijgen over enkele weken de kans om mee te investeren in duurzame energie. De daken van het gemeentehuis en van de bibliotheek worden ingezet als energieopwekker door de installatie van 258 zonnepanelenmet een totaalpiekvermogen van 77 kWp per jaar. De gemeente koopt via het systeem goedkope groene stroom, inwoners kunnen aandeelhouder en dus betrokken partij worden.

Belastingvoordeel

De instapkosten voor de bewoners zijn laag. Vanaf 100 euro koopt u één aandeel en bent u mede-eigenaar van deze 'zonnedaken'. De investering levert later meer dan waarschijnlijk nog uitkeringen van dividenden op. Voor Klimaan is dit het eerste project als burgercoöperatie: “We willen gemeenschapsversterkend werken en de spaarcenten van de mensen laten renderen met groene stroom”, zegt Steven Laurijssen, voorzitter van de raad van bestuur van Klimaan. “Ook al kunnen we nooit garanderen dat ook mensen van verder weg mee investeren, dit project is vooral bedoeld voor inwoners voor Bonheiden en Rijmenam. Vooral zij moeten fier zijn om in hun eigen gemeente de CO2-uitstoot te beperken, jaarlijks 32,5 ton. Bij de aankoop van aandelen geldt zelfs het eenmalige belastingvoordeel van 45% via de tax shelter.”

Het eerste contact met Bonheiden dateert al van anderhalf jaar geleden, toen Klimaan voor de stad Mechelen en de gemeente Bonheiden een samenaankoop van ledverlichting tot een goed einde bracht. “Maar ook technisch moet alles kloppen, zonnepanelen plaats je niet overal. Het dak van het gemeentehuis van Bonheiden is destijds gebouwd met het oog op een extra verdieping en dus meer dan stevig genoeg. De extra verdieping komt er nu door middel van de zonnepanelen”, knipoogt hij.

De installatie is gepland voor eind oktober. Begin november zou alles in werking moeten treden. “Om de inwoners van de gemeente goed te informeren over een mogelijk aandeelhouderschap organiseren we een infoavond op 9 september in Bonheiden en op 13 september in Rijmenam.”

Autobatterijen

Schepen van Milieu Mieke Van den Brande (CD&V) zegt dat er aan de technische installatie nog een mooie primeur vast hangt: “Nooit eerder werden in ons land elektrische wagens ingeschakeld als buffer bij eventuele stroomtekorten. Bonheiden zet sinds een poos systematisch het reguliere wagenpark om naar elektrische modellen en heeft inmiddels al enkele elektrische voertuigen in gebruik. De opslagcapaciteit in de accu's van de voertuigen wordt maar gedeeltelijk gebruikt om te rijden en kan daarom worden ingezet als flexibele opslag in het stroomnet bij eventuele tekorten.” Daarvoor zijn wel zogenaamde bidirectionele laadpalen noodzakelijk. Het systeem is ook bij een overproductie inzetbaar. Bonheiden neemt naar eigen zeggen met het initiatief een grote stap richting de quota van het Burgemeestersconvenant 2030, waardoor steden en gemeenten 40% CO2 moeten reduceren: “We hopen met dit verhaal nog meer inwoners te kunnen stimuleren om ook zelf thuis meer te investeren in groene stroom.” Ook op 't Blikveld komen nog zonnepanelen, al moet het dak eerst worden geïsoleerd. Andere locaties worden nog onderzocht.

Erik van eycken