U bent hier

Betonvlakte verandert in kerktuin: water van kerkdak infiltreert weer in omgeving

Bron: 
Het Nieuwblad 19 september 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

WETTEREN - Op maandag 28 september starten de werken voor de aanleg van de ‘kerktuin’ in Wetteren. Het water dat van het kerkdak loopt wordt in een tank opgevangen en dient voor het groenonderhoud van de gemeente. De werken passen in het streven van de Vlaamse overheid om grote betonoppervakten te ontharden en krijgt daarom fors subsidies. De werken zouden in februari klaar moeten zijn.
De kerktuin komt op de plaats waar vroeger het ‘appartement De Vos’ stond, tussen de kerk en de Marktdreef. “We beginnen met de afbraak van de bestaande gebouwen”, legt Koen Moelants van ontwerpbureau Omgeving uit. “Dat zal twee maanden duren. Daarna beginnen we met de aanleg van de tuin. We beginnen boven aan de kant van de Markt. De toegang vanaf de Markt naar het gemeentehuis wordt ook in die eerste fase aangepakt. De Marktdreef wordt heraangelegd. Alle werken zouden in februari klaar moeten zijn maar dat is natuurlijk afhankelijk van het weer in de komende wintermaanden.”

Wetteren krijgt voor dit project 250.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid in het kader van de ontharding van oppervlakten. Dit is het eerste project dat met deze subsidies uitgevoerd wordt en hiervoor zou in maart een nationale promotiecampagne gevoerd worden door het Departement Omgeving Vlaanderen maar corona heeft die plannen ondergraven.

LEES OOK. Nieuw ontwerp voor kerktuin

Waterbuffering

Op 28 september starten de werken en de buurtbewoners kregen de plannen te zien.
Het speerpunt in dit project is de waterbuffering en het hergebruik van materialen. Het water dat van het dak van de kerk loopt, wordt opgevangen in een grote regenwatertank met een capaciteit van 100.000 liter. Er komt een kraantje zodat het opgevangen water kan gebruikt worden voor groenonderhoud door de gemeente. Het overschot aan water loopt naar de tuin waar het in de grond kan trekken.”

De werken kosten in totaal 911.000 euro. De buurtbewoners reageren in elk geval positief op de plannen. Alles is beter dan de toestand zoals die nu is. Het eerste plan werd twee jaar geleden al goedgekeurd maar kort daarna kwam het bericht dat Vlaanderen het project wou subsidiëren in het kader van de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’. Het plan werd op vraag van het Departement aangepast, met meer aandacht voor hergebruik van materialen en de infiltratie van het water van de omliggende straten en daken.

“De aannemer met de laagste prijs haalde de opdracht binnen. Bij de aanbesteding bleek dat de andere aannemers die intekenden een nog veel hoger bedrag hadden opgegeven”, reageert schepen van Openbare Werken Katrien Claus (CD&V). Dat het project zo duur is, heeft alles te maken met de moeilijkheidsgraad van de werken. Door het niveauverschil wordt de tuin in verschillende niveaus aangelegd en moet er een keermuur worden gebouwd.

De publieke ruimte is ontworpen door OMGEVING in samenwerking met OM\AR architecten (sloopdossier) en BDA Engineering (stabiliteit). De uitvoering is voorzien in het najaar van 2020.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: