U bent hier

Beton moet wijken: De speelplaats vergroent

Bron: 
De Standaard 9 september 2019
Tientallen scholen krijgen van Vlaams minister van Leef­milieu Koen Van den Heuvel (CD&V) een som geld om hun speelplaats te vergroenen. ‘Dat is niet alleen goed voor het milieu en het grondwaterpeil, het zorgt er ook voor dat kinderen meer bewegen én minder pesten’, aldus experts.
 
WERNER ROMMERS
 
Veel speelplaatsen in Vlaanderen zien er al decennia hetzelfde uit. ‘Ietwat triestige, grote betonnen vlaktes, soms zonder het minste groen’, zegt Phaedra Van Keymolen van Milieuzorg op School (MOS). Dat moet nu veranderen.
 
Zo leidt de verharding van grote oppervlaktes ertoe dat regenwater niet in de ondergrond kan dringen, wat slecht is voor het grondwaterpeil én het kan tot wateroverlast leiden. Om dat in de toekomst te vermijden, riep de Vlaamse overheid verenigingen, organisaties en ook scholen op om komaf te maken met die grote geasfalteerde, gebetonneerde en geplaveide terreinen. Vooral scholen zijn gretig op die oproep ingegaan, blijkt uit het overzicht van de projecten die van­ Van den Heuvel financiële steun krijgen – in totaal 5 miljoen euro – voor het ontharden van hun terreinen. ‘Bij scholen leeft dit enorm, zeker nadat ze een aantal goede voorbeelden gezien hadden van speelplaatsen die soms met bescheiden middelen fors werden vergroend’, aldus Van Keymolen.
 
‘Vergroening houdt in dat de verharding van een deel van de speelplaats wordt uitgebroken, dat er bomen ­komen of desnoods verrijdbare plantenbakken. Of dat er ruimte komt voor een buitenklas, zodat een klas niet naar een park moet om wat natuur te zien.’
 
Foto Stein Temmerman
Internationaal onderzoek wijst op nog andere voordelen: ‘Kinderen bewegen meer op zo’n speelplaats, omdat die meer uitdagingen biedt. Het leidt ook tot minder pestgedrag.’ Want kinderen die het druk hebben met spelen, vervelen zich niet. En hebben dus ook geen tijd om te pesten.
 
Blotevoetenpad
 
Kleuter- en basisschool den Heuvel in het Antwerpse Kalmthout is een van de scholen die financiële steun krijgt. ‘Met het geld gaan we op de terreinen van onze kleuterschool een volledig natuurlijke speeltuin bouwen: we denken daarbij ook aan een blotevoetenpad en het aanplanten van geurige bloemen en planten’, zegt directeur Dirk Baeyens.
 
Hij beseft dat zo’n groene speelplaats ook een paar nadelen heeft: ‘Kleuters en klaslokalen die sneller vuil worden. Maar we denken dat die nadelen niet opwegen tegen de voordelen.’
 
Volledige speelplaatsen tot de laatste betontegel opbreken en vergroenen, wordt voor alle duidelijkheid zelden gedaan. ‘Enige verharding van een speelplaats blijft nodig. Want zelfs het sterkste gras kan niet op tegen het energieke geloop van honderden leerlingen.’