U bent hier

Autodelen gemeente in de kijker: Schoten

Bron: 
Autodelen.net

De gemeente Schoten ligt in de rand van Antwerpen en telt ruim 34.000 inwoners. De gemeente begon in 2014 met het introduceren van autodelen.

Ondertussen zijn er verschillende deelwagens actief, gaande van particulieren die hun wagen onderling delen via Cozywheels tot free floating systemen zoals GreenMobility en Poppy. In 2019 kwamen daar de groene deelfietsen van Mobit bij, gevolgd door de elektrische deelscooters van Poppy en een ‘Op Wielekes’-project. Eind april zullen ook de eerste elektrische deelsteps te vinden zijn in Schoten. 

Trigger

Schoten zette in 2014 de stap naar autodelen met het delen van haar eigen dienstwagens buiten de kantooruren. Dat deed ze via het toenmalige Autopia, ondertussen Cozywheels. De gemeente deed dit eerst met één voertuig, maar omwille van het succes snel gevolgd door een tweede gemeentelijk voertuig.
 

Door autodelen lokaal zichtbaar te maken overtuigden we al snel heel wat burgers om mee te stappen in dit project

“In 2014 was autodelen in onze gemeente absoluut nog niet bekend en waren er ook weinig opties om dergelijke autodeelprojecten te lanceren. Het inzetten van onze twee voertuigen als deelwagens is een trigger geweest om het concept hier lokaal te promoten” aldus Katty Michielsen, duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Schoten. “Door autodelen lokaal zichtbaar te maken overtuigden we al snel heel wat burgers om mee te stappen in dit project. Momenteel worden de wagens immers door zo’n 10-tal gezinnen actief gebruikt. Daarnaast zijn er ook een aantal occasionele gebruikers. Die verplaatsen zich vooral heel doelgericht, bv. naar het containerpark of de supermarkt. Weekendtrips worden zelden gemaakt met onze eigen deelwagens”, besluit Michielsen. 
 
2014 was het startschot om autodelen en andere gedeelde mobiliteit in de gemeente te promoten. Ondertussen voegden ook Poppy en GreenMobility Schoten toe aan hun Antwerpse operationele zone en worden deze free floating auto’s regelmatig gebruikt.
 

Actieplan gedeelde mobiliteit

In tussentijd startte de gemeente ook met een eigen fietsdeelsysteem via Mobit. Dit systeem slaat volgens Michielsen zeer goed aan in Schoten. “Iedere Schotenaar kent onze groene deelfietsen. Om ruimtelijke verrommeling tegen te gaan werken we buiten het centrum bovendien met fysiek aangeduide dropzones waar de fietsen verplicht moeten achtergelaten worden. In het centrum zelf is dit niet noodzakelijk maar wordt het achterlaten aan een dropzone wel aanbevolen. Dergelijke manier van werken willen we ook doortrekken naar toekomstige deelsystemen in Schoten. Een aantal van die dropzones zullen we bovendien upgraden tot kwalitatieve mobipunten”. 

Om autodelen en gedeelde mobiliteit verder te stimuleren de komende jaren werkt de gemeente Schoten aan een actieplan gedeelde mobiliteit. “Het is onze hoop dat we door dit actieplan deelmobiliteit echt kunnen gaan boosten, o.a. door samenwerking met andere diensten binnen onze gemeente. Op die manier willen we meer publieke ruimte vrijmaken in de gemeente en onze infrastructuur klimaatbestendig maken. Deelmobiliteit speelt daarin een belangrijke rol”, besluit Michielsen. 
 
MEER WETEN OVER DEELMOBILITEIT IN SCHOTEN? 
Surf dan naar de gemeentelijke webpagina over autodelen en fietsdelen
 
Over Gemeente in de Kijker: vanaf april 2021 zet Autodelen.net iedere drie maanden een gemeente, bedrijf, vereniging, etc. die bezig is rond autodelen en gedeelde mobiliteit in de kijker. Heeft u suggesties? Neem gerust contact op met info@autodelen.net
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Autodelen.net jouw gemeente helpen?