U bent hier

Aansluiting Brugse woonwijk op warmtenet IVBO

Bron: 
Stad Brugge
Stad Brugge

Het Brugse stadsbestuur legt inzake milieu en klimaat de lat zeer hoog. Zo ondertekenden het stadsbestuur in 2014 het Burgemeestersconvenant, waarmee steden en gemeenten zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terug te dringen tegen 2020. In het klimaatplan reiken de ambities van de Stad nog verder: tegen 2020 willen we op het ganse grondgebied 20% minder CO2 uitstoten, 20% minder energie verbruiken en 20% meer energie halen uit hernieuwbare bronnen. In 2050 wil Brugge een klimaat-neutrale stad zijn.

Uit een nulmeting in 2011 blijkt dat het aardgasverbruik door de stad verantwoordelijk is voor 33% van onze CO2 uitstoot, gevolgd door elektriciteitsverbruik (20%) en diesel (19%). Het is dan ook belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te reduceren en zoveel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en warmte uit afval.
In navolging van het klimaatplan werd een energie-actieplan opgemaakt. Dit plan omvat 35 maatregelen die moeten leiden tot een CO2-reductie, en geeft aan waar de meeste CO2 reductie gerealiseerd kan worden. Nieuwe aansluitingen op het warmtenet staat in het energie-actieplan van de stad opgenomen als de achtste meest relevante actie voor de reductie van CO2 in de Brugse regio. 

Warmtenet IVBO

Afvalintercommunale IVBO zal in Brugge een nieuw warmtenet aanleggen om twee nieuwe woonwijken langs de Blankenbergse Steenweg van duurzame warmte te voorzien. Op deze plaats wordt geen aardgasnet meer aangelegd, maar een lokaal warmtenet op lage temperatuur. In deze woonwijken zal er door de levering van groene warmte een geschatte besparing zijn van 160 ton CO2 uitstoot per jaar. De bouw van een nieuw lokaal warmtenet past in het klimaatplan van Stad Brugge. 

De eerste woonwijk die aangesloten wordt is de nieuwe wijk Duivekeet. Hier plant de Brugse Maatschappij van Huisvesting de bouw van een sociale woonwijk bestaande uit 8 koppelwoningen, 14 eengezinswoningen en 4 appartementen van elk 15 wooneenheden. 90 gezinnen zullen dus door het warmtenet worden bediend. Elke woning zal een eigen afnamestation krijgen, niet groter dan een gasbrander. Voor de gezinnen zijn de voordelen legio: het warmtenet is betrouwbaar, vergt weinig onderhoud, er is geen keuring nodig en, en het is altijd het goedkoopste aanbod op de energiemarkt.

In het aangrenzende project Blauwe Torenpoort plant Woningbouw Blomme vervolgens een 48 eengezinswoningen en een appartement van 28 wooneenheden, die eveneens op het warmtenet aangesloten worden.

Energiemeter in elke woning

Beide nieuwe projecten liggen langs het bestaande warmtenet. Gezien het bestaande net na afname van de bestaande klanten nog voldoende warm is, wordt de nieuwe wijk gevoed via een tussenstation op de retourleiding van het bestaande net. Het warmtenet in de wijk is een laag temperatuur net van rond de 60 à 70°C. Na het tussenstation vertrekken er verschillende kringen in de wijk. In totaal wordt 1.500 meter leiding aanleggen. Het tussenstation heeft een back-up aansluiting voor het geval het hoofdnet niet in de warmte zou kunnen voorzien. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft. In elke woning voorziet IVBO een individueel afnamestation met eigen energiemeter. Elke gebruiker krijgt zo zijn individuele transparante rekening.

IVBO heeft nog verdere toekomstplannen voor het warmtenet. Het bestaande net is nu 35 jaar in gebruik. In de directe omgeving van het warmtenet zijn er verschillende nieuwe projecten gepland. Bij de aanleg van het nieuwe warmtenet worden de bestaande aansluitingen behouden en wordt het nieuwe tracé afgestemd op deze nieuwe ontwikkelingen.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.