U bent hier

50% korting voor klimaatprojecten in Oost-Vlaamse gemeenten

Extra projectaanbod voor klimaat in kader van het Milieucontract

Zoekt jouw gemeente ook naar de effectieve realisatie van doelstellingen en acties uit het klimaatplan? Zo ja, maak dan gebruik van het onderstaande aanbod.

Gemeenten uit de provincie Oost-Vlaanderen kunnen 50% korting krijgen voor 11 pasklare klimaatprojecten. Voor de begeleiding op het terrein werkt de Provincie samen met Bond Beter Leefmilieu en Oost-Vlaanderen Energielandschap. Ook jouw stad of gemeente kan hier gebruik van maken via het vertrouwde Milieucontract.

Hier kan je alle info vinden over de 11 klimaatprojecten

We bieden een intensieve begeleiding op maat:

 1. Opmaak van een autodeelactieplan
 2. Het gemeentelijk wagenpark delen
 3. ‘Sportief op weg’: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen
 4. Co-creatie voor een gesmaakt participatietraject
 5. Klimaatvriendelijke lokale evenementen
 6. Trajectbegeleiding gemeenschappelijk eco-wonen 
 7. Garage Swap: integratie van duurzame mobiliteit in nieuwbouwprojecten
 8. Een eetbare buurt, gemeente of stad
 9. Quick scan ‘energie uit lokale houtige biomassa’
 10. Van burgerinitiatief naar energiecoöperatie 
 11. Procesbegeleiding en een participatietraject voor de gedragen ontwikkeling van lokale windprojecte

Laat deze kans niet liggen

Heeft jouw stad/gemeente interesse? Vul dan het interesseformulier in en bezorg het aan de provincie via klimaat@oost-vlaanderen.be

De concrete aanpak en timing worden vervolgens in overleg bepaald.

Contact

Met al je vragen kan je terecht bij het klimaatteam van de Provincie via klimaat@oost-vlaanderen.be

Kim Rienckens, 09 267 78 15
Saskia Van der Stricht, 09 267 78 16
Naïma Lafkioui, 09 267 75 44
Frederika Torfs, 09 267 78 36