U bent hier

41 Limburgse burgemeesters onderteken Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030

Bron: 
Provincie Limburg
 
Op dinsdag 13 maart 2018 hebben 41 Limburgse gemeenten zich op initiatief van de provincie Limburg geëngageerd om onverminderd verder te werken aan het gemeentelijk klimaatbeleid en ondertekenden zij het ambitieuze Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. “
 
Samen met de partners Bond Beter Leefmilieu, Infrax, Dubolimburg, Nuhma en LRM, engageren wij ons om de gemeenten te blijven ondersteunen bij de verwezenlijking van hun lokale klimaatactieplannen”, zeggen gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove en gouverneur Herman Reynders. Op deze manier wordt de komende jaren gezamenlijk verder gewerkt aan de realisatie van een klimaatneutrale provincie.
 
 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030
 
In 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeenten het vorige Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 met als doel een vermindering van de uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020. Limburg was de eerste provincie die erin slaagde al haar gemeenten warm te maken voor dit initiatief. “Ook toen stonden de gemeenten er niet alleen voor. Als provincie Limburg hebben wij hen, samen met onze partners, begeleid bij de opmaak van een klimaatplan”, zegt gouverneur Herman Reynders.
Intussen nadert de deadline van het Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en moeten er nog heel wat inspanningen gebeuren. “Europa heeft ondertussen het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 gelanceerd, met een ambitieuzere reductiedoelstelling tegen 2030 (conform de Europese klimaatdoelstellingen) en de vraag om te werken aan een veerkrachtige gemeente, die bestand is tegen de gevolgen van de klimaatopwarming”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “De CO2-reductie die de gemeenten tot nu toe hebben gerealiseerd, toont aan dat er een tandje mag worden bijgestoken. 
 
Provincie ondersteunt
 

Door het Burgemeestersconvenant nu - voor de verkiezingen - te ondertekenen, engageren de Limburgse burgemeesters zich ook om dit belangrijke thema mee te nemen in de nieuwe legislatuur.

Ook deze keer neemt de provincie Limburg het voortouw als convenant coördinator en kunnen de gemeenten rekenen op een gezamenlijk en uitgebreid aanbod ter ondersteuning van hun gemeentelijke klimaatbeleid.”
Er wordt nu niet enkel gefocust op CO2-reductie, maar ook op adaptatie: ervoor zorgen dat onze samenleving bestand is tegen, met andere woorden: zich aanpast aan, de klimaatverandering. Enkele effecten zijn intussen al zichtbaar, zoals een stijging van de gemiddelde temperatuur en de hoeveelheid neerslag.
“Maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat we veerkrachtig genoeg zijn om met deze veranderingen om te gaan, zijn heel divers. Denk maar aan de aanleg van stedelijk groen (voor het verkoelend effect), het voorzien van bufferbekkens (om wateroverlast ten gevolge van overvloedige neerslag te vermijden), hittemaatregelen tijdens evenementen, etc.
Aangezien de problemen die kunnen optreden door de klimaatverandering vaak heel lokaal zijn, is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om te werken aan een leefbare en veilige omgeving voor hun inwoners”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Uiteraard blijft het belangrijk om te werken aan CO2-reductie, want voorkomen is beter dan genezen.”
Door het Burgemeestersconvenant nu - voor de verkiezingen - te ondertekenen, engageren de Limburgse burgemeesters zich ook om dit belangrijke thema mee te nemen in de nieuwe legislatuur. Vanaf 2019 kunnen de nieuwe besturen dit thema meteen een plaats geven in het nieuwe meerjarenbeleidsplan en kunnen concrete projecten op poten worden gezet.
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.