U bent hier

Ons aanbod

Een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een kwalitatieve leefomgeving, vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, een goed sociaal weefsel, gezonde inwoners of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/325 35 08. Met de expertise van de 22 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan. Samen kiezen we doelstellingen die meetbaar, ambitieus en realistisch zijn, dankzij een analyse van de situatie nu en...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
  Op een Boost Je Buurt-evenement brengt BBL bedrijven, verenigingen en inwoners samen om elkaar te inspireren en aan te zetten tot klimaatactie. In samenspraak met je gemeente werkt Bond Beter...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Op zoek naar een manier om de burger nog meer te betrekken bij concrete klimaatacties? Ecolife begeleidt gemeenten om te starten met een burgerbudget, een co-creatief proces tussen de gemeente en...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Wil je het drukke verkeer tijdens de piekuren beter onder controle krijgen? Dat kan met de expertise van Taxistop en het vernieuwde carpoolplatform carpool.be. Door bedrijven collectief te benaderen...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Taxi’s zijn de ideale nichevloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn zichtbaar in het straatbeeld, doen veel kilometers en bij elke taxirit kan de klant de voordelen van...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  In een periode van maximaal twee jaar levert Autodelen.net je inhoudelijke ondersteuning bij de opstart en het communiceren van acties voor autodelen. Autodelen vermindert het aantal files, de CO2-...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Elk jaar in de herfst vindt de Dag van de Trage Weg plaats. Hef samen met inwoners het glas op mooie verwezenlijkingen rond en langs trage wegen tijdens het jaarlijks feestweekend. Duizenden...
 • Taxistop, Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Is er in jouw gemeente een wijk klaar om te experimenteren met gedeelde mobiliteit? We maken een groep enthousiaste buurtbewoners warm om gedurende één maand de wagen aan de kant te laten staan en...
 • Taxistop, Autodelen.net
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Met Delende Buurten zetten Autodelen.net en Taxistop een mobiliteitsexperiment op met de inwoners van je gemeente. De privéwagen blijft een maand aan de kant. Elke deelnemer maakt kennis en...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger
  Vandaag zijn veel kleine wegen en paden afgesloten of toegegroeid, vergeten en slecht onderhouden of verdwenen op het terrein. Trage Wegen brengt gemeenten en inwoners samen om knelpunten in het...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen evenementen. Hoe kan je jouw event duurzaam maken? Ecolife heeft, onder andere dankzij haar samenwerking met OVAM...
 • Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
  Thema: Energie, Mobiliteit
  Voor: Burger
  Wil je jouw burgers op een laagdrempelige, interactieve manier aanzetten ecologisch op de baan te gaan? In deze sessie van anderhalf uur staan de voordelen van duurzaam verplaatsen centraal. Bond...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Organiseer een workshop ‘Ecologische voetafdruk’ voor je inwoners: de deelnemers gaan samen met de Ecolife-coach aan de slag rond het thema ecologische voetafdruk en ecologische gedragsverandering...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Eventpool vermindert de stroom van auto’s naar evenementen. Door een autorit te delen op de website of via de app komen deelnemers in contact met andere bezoekers van een event, bijvoorbeeld in je...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze wagens met je inwoners te delen en geeft je een overzicht...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Groene Functionele Belevingstrajecten leiden fietsers en wandelaars op een efficiënte, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Trage Wegen ondersteunt je bij een GIS-...
 • Natuurpunt CVN
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijkt Natuurpunt CVN hoe je pleintjes en straten kan vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een tegeltuintje,...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Door de krachten te bundelen creëer je meer impact. Gemeenten die samenwerken kunnen klimaatacties efficiënter en goedkoper uitvoeren. Ecolife helpt je bij de realisatie van lichte, flexibele en ’...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Mobiliteitsproblemen aanpakken doe je best slim, betrokken en participatief. LaMA is een methode van Netwerk Duurzame Mobiliteit die mensen aanspoort nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In iedere gemeente zijn er mensen die door ouderdom of een laag inkomen beperkt mobiel zijn. Taxistop organiseert deur-tot-deurvervoer door het opzetten van een Minder Mobielen Centrale (MMC) met...
 • Autodelen.net, Taxistop, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Mobipunten, dat zijn fysieke mobiliteitsknooppunten in een buurt of bij een bedrijf die een aantrekkelijk alternatief voor een (tweede) wagen bieden. Verschillende vervoerswijzen komen er samen, met...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De bakker, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je ze vaak allemaal onder de kerktoren. Maar kleine lokale zaakjes worden schaarser, waardoor we steeds vaker aangewezen zijn op de...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, School, Vereniging
  Bij Op Wielekes lenen kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede, kwalitatieve kinderfiets die meegroeit. Netwerk Bewust...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  De opmaak van een tragewegenplan helpt je om je ambities voor zachte mobiliteit te plannen en verzilveren. Trage Wegen vzw begeleidt je in drie stappen bij de inventarisatie, participatie, opmaak en...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Door te werken aan trage wegen kan je gemeente tegelijk inzetten op actieve mobiliteit, leefkwaliteit, gemeenschapsvorming, vergroening en ontharding. Wil je meer weten over de aanleg en inrichting...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor een betaalbare, klimaatneutrale, ondernemersvriendelijke en sociale gemeente. Hoe ziet jouw gemeente eruit in 2040? Stel je dit even voor...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Kernversterking is een belangrijk actiepunt in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Maar hoe pak je dat als gemeentebestuur aan, in het versnipperde en verkavelde Vlaanderen? BBL...
 • Ecolife
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Vereniging
  Ook de gemeentelijke sportdienst en lokale sportactoren kunnen een steentje bijdragen bij het verduurzamen van sportverplaatsingen in de gemeente. In drie interactieve workshops werkt Ecolife samen...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Door het opstarten van een Wegspotters-project zorg je er als lokaal bestuur samen met je inwoners voor dat je trage wegen in topconditie blijven en meer gebruikt worden. Wegspotters zijn...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger
  Trage wegen zijn belangrijke schakels in een kindvriendelijke publieke ruimte. Kinderen kunnen zich er veilig en autonoom verplaatsen, spelen en elkaar ontmoeten. Hoe zouden trage wegen eruitzien als...